Disclaimer

EUwerk.nl besteedt constante aandacht aan de informatie die op de websites en in de e-mails en nieuwsbrieven van EUwerk.nl is geplaatst door EUwerk.nl of derden.

Desalniettemin kan EUwerk.nl niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is en kan niet verantwoorlijk gehouden worden voor eventuele schade die is geleden door onvolledige en of onjuiste informatie. EUwerk.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Neem contact met ons op